Аз мога !

Компютърни уроци за всеки

Понеделник, 16 Ноември 2015 15:14

Възстановяване на контакти

google contacts 08Google Contacts съхранява автоматично всяка версия на списъка на контактите от последните 30 дни. Това е изключително удобно, когато е необходимо да бъдат възстановени премахнати контакти, когато са загубени контакти в резултат на грешки при импортиране или синхронизиране, когато са направени погрешно обединения на контакти и трябва да бъдат възстановени изходните данни.

Понеделник, 16 Ноември 2015 14:29

Премахване на контакти

google contacts 07По различни причини се налага някои от контактите да бъдат премахнати. Това става практически по един и същи начин както за предишната версия на Google Contacts, така и за новата. Важно е да се отбележи, че контактите от Google+, които са записани автоматично не могат да бъдат окончателно отстранени от Google Contacts. Това може да стане едва след изтриването им и от кръговете на Google+.

Неделя, 15 Ноември 2015 15:33

Обединяване на контакти

google contacts 06При съхраняването на контакти често се получава дублиране на контактни данни – поради повторно записване на контакт, поради малки разлики в данни – например променена фамилия, допусната грешка при изписването, както и поради автоматичното добавяне на контакти от Gmail и други приложения на Google. Google Contacts позволява повторно създаване на контакт със същите имена и други еднакви данни, тъй като е напълно възможно да бъдат включени лица с еднакви имена, но разполага със средства за намиране на дублиращата се информация и обединяването й.

Неделя, 15 Ноември 2015 12:51

Търсене на контакти

google contacts 05Google Contacts позволява съхранението на 25000 контакта. Разбира се, това е огромно количество и едва ли някой го е достигнал, но намирането на необходимия конткат даже между няколко стотин е проблем.

Приложението поддържа функцията търсене и има ленти за въвеждане на текста, по който то да бъде направено. Търсене може да бъде извършено по име, по фамилия, по мейл адрес, до дата, по телефон – практически по всеки вид информация, въведена в контактите. Това дава изключителна гъвкавост и детайлност на търсенето.

Неделя, 15 Ноември 2015 12:37

Редактиране на контакти

google contacts 04Често се налага информацията за контактите да бъде допълвана или променяна. Това става с отваряне на контакта и директна смяна на текст или въвеждане на текст в нови полета.

Неделя, 15 Ноември 2015 12:03

Включване на снимка към контакта

google contacts 03Към всеки контакт може да се добави изображение – снимка или графика. Важно е да се знае, че тази снимка се вижда само във Вашите Gmail и Google Contacts, лицето, към чийто контакт е включено изображението, не може да го види.

Неделя, 15 Ноември 2015 11:09

Създаване на контакти

google contacts 02Създаването на нови контакти става по два начина – чрез ръчно въвеждане и чрез автоматично добавяне от страна на Gmail и други приложения на Google. Има незначителна разлика в начина на ръчно въвеждане в предишната и новата версия на Контакти. В момента се използват и двете.

Вторник, 03 Ноември 2015 10:25

Мениджър на контактите

google contacts 01Мениджърът на контактите – Google Contacts представлява онлайн електронна адресна книга, съхранявана и поддържана от Google. Използването му дава редица удобства: